DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH HƯNG YÊN
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Danh Thắng

Phó Giám đốc OTC

0906361243

2

Phùng Minh Khoa

Nhân viên bán hàng OTC

0906361149

3

Hoàng Thị Trang

Môi giới bán hàng OTC

0906360497

4

Nguyễn Thế Anh

Môi giới bán hàng OTC

0906364871


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Đức

Phó Giám đốc ETC

0906361244