DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH KON TUM
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Long Thành

Phó Giám đốc OTC

0913051314

2

Huỳnh Bá Hải

Giám sát bán hàng OTC

0906362947

3

Ngô Anh Tuấn

Nhân viên bán hàng OTC

0906362542

4

Thiều Thị Loan

Nhân viên bán hàng OTC

0906362861


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Đức Cường

Phó Giám đốc ETC

0949847047

2

Huỳnh Quốc Dũng

Môi giới bán hàng ETC

0974525566


3.  KÊNH ETC-DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trịnh Hảo Nguyên

Giám sát bán hàng ETC-DV

0967907934