DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH LAI CHÂU
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Phương Thảo

PGĐ OTC

 

0945498338

2

Nguyễn Văn Hà

GSBH OTC

Lai Châu

0906360184

3

Phan Thị Nga

MGBH OTC

Lai Châu

0906360048

4

Lê Doãn Cần

MGBH OTC

Lai Châu

0906360054


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Trung Dũng

Phó Giám đốc ETC

0906360021