DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH LONG AN
20.05.2023
1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phan Thị Giang Thủy

PGĐ OTC

Toàn chi nhánh

0906362956

2

Nguyễn Ngọc Duy

GSBH OTC

Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An

0906364037

3

Nguyễn Quốc Việt

NVBH OTC

Long An (Tân An, Cần Giuộc, Thủ Thừa)

0906364054

4

Lương Anh Thoại

MGBH OTC

Long An (Bến lức, Cần Đước, Tân Trụ)

0906364207


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Văn Loan

Phó Giám đốc ETC

0906362955


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Kim Long

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906362977