DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH NGHỆ AN
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Viết Hà

Phó Giám đốc OTC

0906362409

2

Lê Thị Thanh

Nhân viên bán hàng OTC

0906362458

3

Lê Thị Bích Nga

Nhân viên bán hàng OTC

0906362192

4

Thái Bá Đạo

Nhân viên bán hàng OTC

0906362309

5

Đường Thị Thu Hà

Môi giới bán hàng OTC

0906364751

6

Trần Thái Dương

Môi giới bán hàng OTC

0906362304

7

Nguyễn Văn Ngọc

Môi giới bán hàng OTC

0906362196


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hợp

Phó Giám đốc ETC

0906362449


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hồng Tâm

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906361875

2

Đinh Văn Dũng

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361903