DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH NINH THUẬN
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Trọng Kim

Phó Giám đốc OTC

0906362546

2

Trần Quốc Tuấn

Giám sát bán hàng OTC

0906362769

3

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nhân viên bán hàng OTC

0906362855


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Trung

Phó Giám đốc ETC

0906362491


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trượng Thị Hồng Khuynh

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906362874