DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÚ THỌ
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Phương Thảo

PGĐ OTC

 

0945498338

2

Nguyễn Văn Hà

GSBH OTC

Phú Thọ

0906360184

3

Đỗ Mạnh Tuấn

NVBH OTC

Thanh Thủy + Tam Nông + Thanh Sơn + Cẩm Khê

0906360047

4

Nguyễn Tuấn Phú

NVBH OTC

Đoan Hùng + Hạ Hòa + Thanh Ba

0906360159

5

Hoàng Ngọc Hải

NVBH OTC

Phù Ninh + Lâm Thao + Thị xã Phú Thọ + Thanh Ba + Đoan Hùng + Hạ Hòa + Tp. Việt Trì

0906360218

6

Nguyễn Văn Đoàn

NVBH OTC

Yên Lập + Tân Sơn + Tp. Việt Trì + Thị xã Phú Thọ

0906360274


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Trung Dũng

Phó Giám đốc ETC

0906360021

2

Lưu Hải Dương

Nhân viên bán hàng ETC

0906360051


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Gái

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360254