DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH QUẢNG NAM
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Viết Hà

Phó Giám đốc OTC

0906362409

2

Phùng Thanh Thủy

Giám sát bán hàng OTC

0906361859

3

Phạm Ái Nhân

Nhân viên bán hàng OTC

0906362197

4

Lê Văn Nam

Nhân viên bán hàng OTC

0906362194

5

Lê Thị Trân Châu

Nhân viên bán hàng OTC

0906361769

6

Trịnh Lương Tùng

Môi giới bán hàng OTC

0906361865


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hợp

Phó Giám đốc ETC

0906362449

2

Phan Minh Hoàng

Nhân viên bán hàng ETC

0906362116


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hồng Tâm

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906361875

2

Ngô Thị Uyên Phương

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906362447