DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH QUẢNG NGÃI
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Viết Hà

Phó Giám đốc OTC

0906362409

2

Phùng Thanh Thủy

Giám sát bán hàng OTC

0906361859

3

Lê Ngọc Lãm

Nhân viên bán hàng OTC

0906362182

4

Phan Thị Thùy Trang

Môi giới bán hàng OTC

0906361864

5

Lê Nam Hùng

Môi giới bán hàng OTC

0906361492


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hợp

Phó Giám đốc ETC

0906362449

2

Phan Minh Hoàng

Nhân viên bán hàng ETC

0906362116


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hồng Tâm

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906361875

2

Nguyễn Đỗ Hồng Đức

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906362407