DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH SƠN LA
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Phương Thảo

PGĐ OTC

 

0945498338

2

Nguyễn Văn Hà

GSBH OTC

Sơn La

0906360184


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Thị Hương

Phó Giám đốc ETC

0906360032