DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH THỪA THIÊN - HUẾ
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Viết Hà

Phó Giám đốc OTC

0906362409

2

Lê Thanh Xuyên

Giám sát bán hàng OTC

0906361947

3

Lê Thị Minh Trinh

Nhân viên bán hàng OTC

0906361928

4

Nguyễn Xuân An

Nhân viên bán hàng OTC

0906361894


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hợp

Phó Giám đốc ETC

0906362449

2

Nguyễn Hữu Khải

Nhân viên bán hàng ETC

0906362153


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hồng Tâm

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906361875

2

Lê Thanh Liêm

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361921