DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH TIỀN GIANG
20.05.2023
1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phan Thị Giang Thủy

PGĐ OTC

Toàn chi nhánh

0906362956

2

Nguyễn Ngọc Duy

GSBH OTC

Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An

0906364037

3

Nguyễn Minh Tuấn

NVBH OTC

Tiền Giang (Tân phước, Tân Hiệp, Tân Hương, Tân lập, Chợ Gạo)

0906362974

4

Đoàn Anh Khoa

NVBH OTC

Tiền Giang (TPMT, Tân phú đông)

0906362991

5

Nguyễn Chí Tâm

NVBH OTC

Tiền Giang (Cái Bè, Cai Lậy, Vĩnh Kim Long Định)

0906364059

6

Phạm Nguyễn Thanh Phương

MGBH OTC

Tiền Giang (Gò Công Đông, Tây, TXGC)

0906364082


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Văn Loan

Phó Giám đốc ETC

0906362955

2

Phạm Mỹ Lan

Nhân viên bán hàng ETC

0906362976


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Triệu Thị Ngọc

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906364180