DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH TRÀ VINH
20.05.2023
1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phan Thị Giang Thủy

PGĐ OTC

Toàn chi nhánh

0906362956

2

Trương Thị Phương Hà

GSBH OTC

Bến Tre, Trà Vinh

0906364005

3

Lê Văn Hải

NVBH OTC

Trà Vinh (TP Trà Vinh, Duyên Hải)

0906364028

4

Trần Văn Hiền

NVBH OTC

Trà Vinh (Trà Cú, Tiều Cần, Cầu Ngang)

0906364124

5

Thạch Sam Át

NVBH OTC

Trà Vinh (Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè)

0906364154


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Văn Loan

Phó Giám đốc ETC

0906362955

2

Lê Văn Đúng

Nhân viên bán hàng ETC

0906364052