DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH VĨNH PHÚC
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Phương Thảo

PGĐ OTC

 

0945498338

2

Nguyễn Văn Hà

GSBH OTC

Vĩnh Phúc

0906360184

3

Hà Thị Thủy

NVBH OTC

H.Sông Lô + Lập Thạch + Vĩnh Yên

0906360048

4

Phạm Văn Vững

MGBH OTC

Yên Lạc + Bình Xuyên + Phúc Yên

0906360054

5

Nguyễn Duy Tuấn

MGBH OTC

Huyện Vĩnh Tường

0906360115


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Thị Hương

Phó Giám đốc ETC

0906360032


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Ngọc Vân

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906360016